Spring til indhold

Det sociale liv

Det sociale liv er vigtigt for os og vi arbejder derfor med følgende værdier:

  • Vi tilbyder en hverdag, hvor der lægges vægt på et hjemligt miljø, fællesskab og den enkeltes individuelle behov og ønsker.
  • I samværet med dig tager vi udgangspunkt i din livshistorie.
  • Vi møder dig, dér hvor du er – lægger vægt på at forstå dig og sætter dig i stand til at få størst muligt udbytte af dine ressourcer og forblive et selvstændigt menneske så længe som muligt.
  • Vi lægger vægt på godt samarbejde med pårørende. Vi forventer, at de pårørende deltager aktivt i jeres hverdagsliv og arrangementer.
  • Beboere, pårørende og personale forventes at tage aktivt del i planlægningen af det daglige liv med hverdagens aktiviteter, samt at skabe traditioner der understøtter et godt fælles miljø. 

Gudstjeneste

Den første torsdag i måneden er der gudstjeneste med den lokale præst. Vi samles på balkonen midt i Præstø Multicenter og nyder Mettes smukke kirke.

Venneforeningen

Venneforeningens formål er af afholde arrangementer, der skaber bred kontakt mellem beboerne, deres pårørende og områdets øvrige pensionister. Der afholdes et arrangement om måneden i Multicenteret. Se mere om venneforeningen under Aktivitetscenteret.

Bruger–pårørende råd

Bruger-pårørende rådet er et forum for dialog mellem Vordingborg Kommune, brugerne samt de pårørende om tilrettelæggelsen af hverdagen for beboerne i plejeboligerne.

Ved henvendelse til, eller information omkring bruger-pårørende rådet, kontakt personalet på tlf. 55363115.