Spring til indhold

Bestyrelse

Formand:

Nanna Frandsen

nannafrandsen@hotmail.com

55 99 91 99

Næstformand:

Marianne Pedersen

jyttemarianne.mp@gmail.com

24 80 08 52

Sekretær:

Britt Ellevang      

britt.ellevang@email.dk

41 42 85 46

Kasserer:

Arne Møhler   

pensionist4720@gmail.com

40 83 23 02

Britta Holm Hansen

britta@holm-hansen.dk

29 92 14 64

Jytte Madsen             

jytte.ach@gmail.com

22 50 89 76

John Michelsen

mick13@palaug.dk

55 99 23 94

Suppleanter:

 

 

Maja Vang

mtvang54@gmail.com

55 99 93 06

Lars Hansen

lykkesholm@gmail.com

23 71 27 89

Revisorer:

 

 

Kaj Kingo

kaj@kingo.dk

40 45 80 50

Knud Skovbæk

ena.skovbaek@dlgtele.dk

61 74 08 02

Revisorsuppleant:

 

 

Peder Henning

cornetklovnen@gmail.com

29 62 45 53

 

Venneforeningen er en frivillig forening, som har til formål:

  • at skabe kontakt mellem Multicentrets beboere og det omgivende samfund
  • at fremme det sociale samvær mellem Multicentrets beboere, deres pårørende samt venner udefra
  • at arrangere tilbud for de nævnte persongrupper
  • at skabe hygge og trivsel for Multicentrets beboere

Foreningen søger hvert år kommunalt tilskud til sit virke og søger herudover tilgængelige offentlige og private tilskud til konkrete anskaffelser (f.eks. flagstang, klaver, mikrofonanlæg).

Foreningen opkræver endvidere en deltagerbetaling fra udefrakommende personer ved de månedlige arrangementer – 50 kr. for støtte-medlemmer og 75 kr. for ikke-støttemedlemmer - mens det er gratis for beboerne at deltage. Der serveres kaffe og (lag)kage i forbindelse med arrangementerne.

De lokale aviser bringer omtale forud for de enkelte arrangementer.

Arrangementerne er velbesøgte med 100-150 deltagere pr. gang.

 

Enkeltpersoner og erhvervsdrivende opfordres til at støtte foreningens virke ved at betale et årligt støttemedlemsbidrag.

Enkeltpersoner betaler 100 kr./år, og erhvervsdrivende betaler et frivilligt beløb/år. Erhvervsdrivende kan endvidere sponsorere underholdningen ved et enkelt arrangement og på den måde opnå reklame for sin forretning.

 

Det årlige medlemsbidrag på 100 kr. kan betales ved arrangementerne eller ved bankoverførsel til konto nr. 6140-4364269 – husk at oplyse navn(e) og adresse.